Fatih Mosque in Corlu - Turkey

 

Fatih Mosque in Corlu - Turkey
Çorlu camilerinin en eskisidir. Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi Daye Hatun tarafından 1453 yılında yaptırılımş. Evliya Çelebi bu camiden “Ebu’l Feth” olarak bahsediyor. Duvarları moloz taştan olan cami dikdörtgen plânında. Ahşaptan yapılmış bir medresesi de varmış ancak 17. yüzyılda harap olmuş. Şimdi aynı yerde müftülük binası yükseliyor. Bir de hamamı varmış, oda mevcut değil. Gövdesi kalın, petek kısmı ince bir minaresi var. Bu minare muhtemelen orijinal. Çünkü gövde ve peteğiyle devrin ölçülerine uygun.;

.

address:fatih cami
Cemaliye, 59860
Çorlu/Tekirdağ, Turkey

map for fatih cami

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.