Haci Veyiszade Mosque in Konya - Turkey

 

Hacı Veyiszade Camii, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin karşısıdadır. Caminin bitişiğinde Konya İl Müftülüğü vardır. Üçer şerefeli İki minaresi vardır. Cami üç katlıdır. Namaz ikinci ve üçüncü katlarda kılınır. Cuma günleri birinci katta da kılınıyor.

Hacıveyiszade Cami ve Külliyesinin bulunduğu yer, Konya için önerilen yeni kent merkezinin bir parçasıdır ve oluşturulmaya çalışılan yeni yerleşimin merkez donatı elemanı olarak ortaya çıkmıştır. Burada Hacıveyiszade Camisini, yeni oluşturulmak istenen merkezin ‘Cuma Camisi’ olarak değerlendirmek gerekir. Toplumsal yapı, kültür, teknoloji ve ekonomi ile yakın ilişkisi olan mimarlık eyleminin, dini sahadaki durumu, çalışma kapsamında ‘Hacıveyiszade Cami ve Külliyesi’ ölçeğinde değerlendirilmeye çalışılmaktadır.;

.

address:Hacıveyiszade Cami
Devri Cedid,42040 Selçuklu/Konya
Turkey

map for Hacıveyiszade Cami

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.