Omeriye Mosque in Gaziantep - Turkey

 

Omeriye Mosque in Gaziantep
Caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. 1210 tarihli onarım kitabesi yapının çok eski olduğunu gösterir. İlk yapılışı 1150’lere tarihlenebilir. Gaziantep’in bilinen en eski camisidir.

Adından ötürü Halife Hz. Ömer (r.a.) zamanında yapıldığı, ya da Hz. Ömer’in kızından olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin Abdülaziz tarafından yaptırıldığı düşünülebilir. Birincisinin yaptırıp ikincisinin onarttığı da söylenir. Caminin bir diğer adının da ‘İki Ömer’ anlamında ‘Ömereyn’ olması bu tezi güçlendirir. Cami-i Atik, Dapıncak, Dayrıncak gibi isimlerle de anılmaktadır. Dapıncak adı ’tapınılacak yer, mabet’ anlamına gelir.

Yapı bugünkü şeklini 1786 yılında almıştır. Ayrıca 1850 tarihli bir onarım kitabesi daha vardır. Caminin taç kapısı ve mihrabı siyah-beyaz taşlarla örülmüştür. Avluda siyah, beyaz ve pembe kesme taşlar desenli olarak döşenmiştir. Minaresi kapalı şerefelidir. Minare bedeninde Antep Savunmasından kalan mermi izleri görülür.

2006 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.;

.

address:Ömeriye Cami
Düğmeci Mh.
27240 Gaziantep
Turkey

map for Ömeriye Cami

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.