Suzi Mosque in Prizren - Kosovo

 

Suzi Mosque in Prizren - Kosovo

Njihet si xhamia më e vjetër e qytetit të Prizrenit. Në popull njihet me emrin xhamia e Sozisë. Është e ndërtuar në vitin 1513 me financim të dijetarit të njohur të asaj kohe Suzi Çelebiu. Ai bashkë me xhaminë ndërtoi edhe mejtepin, bibliotekën (në historinë e bibliotekave të Kosovës njihet si biblioteka e parë e Kosovës), një çezme dhe një urë në lagjen e Sozisë. Është e njohur vepra poetike e tij e shkruar”Gazavetnameja”. Përmendet se renovimin dhe ngritjen e minares së Soziut e ka bërë Ymer beu. Viteve nëntëdhjeta xhamia është riparuar plotësisht, dhe është në gjendje të mirë funksionale.;

.

address: Xhamia "Suzi Çelebi"
Suzi Çelebia
Prizren, kosovo

map for Suzi mosque

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.