gdansk mosque in poland

 

gdansk mosque in poland

Meczet w Gdańsku – jest obecnie jednym z czterech czynnych meczetów w Polsce oraz jedynym posiadającym minaret. Działa on w ramach Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku, która jest jedną z ośmiu gmin w kraju. Meczet znajduje się na osiedlu VII Dwór przy ulicy Abrahama 17a.

Świątynia powstała dzięki ofiarności społeczności muzułmańskiej Trójmiasta, dotacjom państw islamu i zbiórkom wśród studentów z krajów arabskich, licznie przybywających w latach osiemdziesiątych XX wieku do Gdańska. Akt erekcyjny pod budowę wmurowano w 1984 roku. Samą budowę świątyni ukończono w 1990 roku. Prace trwały sześć lat, a w efekcie powstał trzeci meczet w kraju, a zarazem pierwszy murowany. Nosi on imię poety i filozofa, twórcy panislamizmu - Dżamala ad-Dina Al-afganiego.

Modlitwy odprawia się pięć razy dziennie: przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i wieczorem. Obowiązek modlitwy dotyczy wyznawców od dziesiątego roku życia. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania wyłącznie w dniach otwartych, a wstęp jest dozwolony pod okiem opiekuna. Od wszystkich zwiedzających wymaga się zdjęcia butów przed wejściem sali modlitwy, a od kobiet dodatkowo skromnego stroju, ale bez konieczności zasłaniania włosów.

Po zamachach z 11 września 2001 roku w USA meczet gdański stał się celem ataków (obrzucanie kamieniami, wybijanie szyb) „nieznanych sprawców”. Ostatni akt wandalizmu miał miejsce w lipcu 2012 roku;

.

Address:Meczet w Gdańsku
Gdańsk 80-807
ul Abrahama, Poland

Map for Meczet w Gdańsku

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.