Osman Pazvantoglu Mosque in Vidin - Bulgaria

 

Osman Pazvantoglu Mosque in Vidin - Bulgaria
Джамията на Осман Пазвантоглу /ок. 1758 – 1807 г./ е единственият ислямски молитвен храм в света, които на върха си няма традиционния полумесец, а сърце. „Сърцатата” джамия, както е известна във Видин, е построена 1803 г., заедно с библиотека и вероятно медресе /което не е запазено до наши дни/. Според легендата със сърцето Пазвантоглу показал невъзможната си любов с българка-християнка.

Историческият факт говори че „сърцето” е стилизиран връх на пика /копие/, с което Осман Пазвантоглу демонстрирал еничарския си произход и желанието си за пълна независимиост от властта на султана и модерно светско управление. Това е и възможната причина голяма част от книгите в библиотеката / 24 сандъка, от които 2014 тома предадени на Турция и 650 тома постъпили в Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”/ да имат светска насоченост.;

.

address:Osman Pazvantoglu's mosque
vidin
Bulgaira

map for Osman Pazvantoglu's mosque

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.