Sarayonu Mosque in Nicosia - Cyprus

 

Sarayonu Mosque in Nicosia - Cyprus

II. Mahmud devrinde 1820-1824 yılları arasında Ali Paşa adına inşa edilen ve Orduönü Mescidi diye anılan yapı yıkılınca yerine 1902′de bugün Sarayönü Camii de­nilen yapı inşa edilmiştir. Caminin bazı mimari detaylarında Arap-Hint üslûbun­da melez etkiler görülmekle birlikte plan bakımından Kıbrıs’taki yapıların genel özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Ya­pı enine dikdörtgen planlı ve beş sahnlı-dır. Yabancı karma üslûp özellikleri gös­teren cephesi beş bölümlü son cemaat yeridir. Burada sivriltilmiş at nalı kemer­ler ve çift kademeli revaklarla hareketli bir cephe meydana getirilmiştir. XIX. yüz­yıl yapısına ait olması gereken tek şere-feli taş minaresi camiye bitişik durumda değildir. ;

.

Address:Sarayönü Mosque
Ankara Sk
Lefkoşa, Cyprus

Map for Sarayönü Mosque

Share and Enjoy

 
 
 
 

0 Comments

 
 

Leave a Comment

 
*
*
 
Input symbols

Subscribe to Blog!
Email *
Wait! Please check your email to confirm your subscription.